KORNING

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehåller tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel. När alla delar är genomförda kan man få ut ett korningsdiplom. Ansökan om diplom skickas av uppfödaren till rasklubben, som kontrollerar att alla moment är utförda och utfärdar därefter diplomet.

Mentaltest
Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar såsom samarbete, social själv-säkerhet, rädslor etc. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

 

Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskrivare känner igenom hunden och bedömer hur hunden ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

 

Veterinärdel
I korningen ingår det också att röntga höftlederna. Många hundraser har problem med en ärftligt fel som heter höftledsdysplasi. Hundens höfter bedöms utifrån en skala mellan A och E, där A och B-höfter är godkända.

Om hunden blir godkänd i samtliga delar erhåller hunden titeln korad vilket är mycket meriterande. Resultatet redovisas på Svenska Kennelklubbens hunddata.

Källa: Svenska Brukshundklubben